Mitä teemme?

Mindset Academy tarjoaa mindsetin ja asenteen kehittämisen kokonaispalveluja. Metodiikkamme koostuu arviointityökaluista, innovatiivisista kehittämisprosesseista ja interventiotavoista. Lähestymistapamme soveltuu aina yksittäisille asiantuntijoille ja esimiehille kuin tiimeille ja koko organisaation kehittämiseen. 

MISSIOMME

Tavoitteenamme on auttaa organisaatioita ymmärtämään mindsetin merkitys liiketoiminnan kasvussa. Haluamme edistää yksilöiden ja tiimien kasvun asennetta ja organisaatioiden voittamisen kulttuuria ja olla mukana luomassa uusia menestystarinoita.

 Asiakkaat ovat hyödyntäneet Mindset Academyn metodiikkaa mm. seuraavissa tilanteissa:

  • organisaation liiketoiminnan kasvun tukeminen
  • uuden käyttäytymisen mallintaminen ja edistäminen haasteellisissa strategisissa muutoksissa
  • tuotekehitystiimien nopean ja ketterän oppimisen kehittäminen
  • ylimmän johdon osaamisen lisääminen kasvuasenteen johtamisessa
  • esimiesten kyvykkyydessä johtaa asennetta
 
 
arviointi.jpg

MINDSET-ARVIOINTI

Olemme kehittäneet arviointikonseptin ja sitä tukevan kehittämismetodiikan perustuen pitkäaikaiseen tutkimukseen mindsetin ja asenteen kehittämisestä ensimmäisenä Suomessa. Teemme ajattelumallit näkyväksi ja lähdemme kanssanne määrätietoiselle kehittämismatkalle hyvillä mittareilla.

Kehitystiimiimme ovat kuuluneet mm. professori Markku Niemivirta ja tohtori Annamari Heikkilä. Arviointi hyödyntää heidän monivuotista tutkimustaan ja empiiristä kokemustaan mindsetista ja ajattelumalleista.

 
coaching_2.jpg

YLIMMÄN JOHDON VALMENNUS

Mahdollisuus henkilökohtaiseen valmennukseen ja kasvupolkuun. Yksilövalmennuksessa pyrimme yhdessä löytämään sellaisia ei-hyödyllisiä ajatusmalleja ja uskomuksia, jotka estävät liiketoiminnan kasvua ja ihmisten potentiaalin vapauttamista.

Valmennukset tapahtuvat joko kasvotusten, puhelimen tai videoyhteyden välityksellä.

 

 
coaching.jpg

JOHTORYHMÄVALMENNUKSET

Organisaatio ei muutu jos johto ei uudistu. Lähdemme kaikessa kehittämisestä siitä ajatuksesta, että johto toimii esimerkkinä. Vasta rehellisen oman ajattelumme ja asenteemme tarkastelun jälkeen voimme realistisesti odottaa muutosta ympäröivältä organisaatiolta.

 
muutos.jpg

ORGANISAATION MINDSET-STRATEGIA JA MUUTOSOHJELMA

Me uskomme, että suurimmassa osassa strategisia uudistuksia unohdetaan mindsetin merkitys. Me luomme kanssanne strategiaanne tukevan määrittelyn käyttäytymiselle ja ajattelumalleille, jota muutos vaatii. Tavoitekäyttäytymisen määrittelyn  jälkeen luomme kanssanne keinot käyttäytymisen muuttamiselle ja vaalimiselle. Haastamme itsemme kehittämään kanssanne luovia interventioita, emme usko pelkän kouluttamisen voimaan. 

 
puhe.jpg

PUHETILAISUUDET

Teemme sekä lyhyitä tietoiskuesityksiä että pidempiä "keynote" puheita. Puheiden teemat ja aiheet yksilöidään aina tapahtumaa ja yleisöä varten. Tyypillisesti meitä pyydetään avaamaan mindsetin vaikutuksia kulttuuriin, johtamiseen ja asiakaskokemukseen sekä strategian toteuttamiseen.