top of page

Growth Mindset Sertifiointi

MINDSET-ARVIOINTI

arviointi.jpg

Olemme kehittäneet Growth Mindset arviointikonseptin ja sitä tukevan kehittämismetodiikan ensimmäisenä Suomessa. Työkalumme ja metodiikkamme perustuu 30 vuoden tutkimustietoon mindsetista ja asenteesta sekä niiden kehittämisestä.

 

GROWTH MINDSET SERTIFIOINTI JA KASVUAGENTTIEN VALMENNUS

coaching_2.jpg

Järjestämme metodiikkamme pohjalta sertifiointivalmennuksia sekä avoimina toteutuksina että organisaatioihin räätälöityinä kohdennettuina toteutuksina.

 

Sertifioinnissa ammattikehittäjät saavat valmiudet ja työkalut käyttää konseptiamme osana päivittäistä organisaation kehittämistä.

Sertifiointi verkossa

Touko-kesäkuu 2020

Mitä?

 

Mindset-arviointi on Mindset Academyn kehittämä psykometrinen arviointityökalu.  Arviointimme ja konseptimme pohjautuu Carol Dweckin aiempiin tutkimuksiin aiheen parissa ja sen jatkokehittämisessä on ollut mukana alan johtavia spesialisteja ja tutkijoita.

 

Arviointi perustuu itsearviointiin ja vastauksia verrataan kymmenien tuhansien vastaajien tietokantaan. Tulokset esitetään 11 ajattelun ulottuvuuden muodossa ja lisäksi niistä on muodostettu indeksi, joka kertoo painotuksen growth mindsetin (kasvun asenne) ja fixed mindsetin (muuttumattomuuden asenne) osalta. Lähestymistapamme tekee näkyväksi yleisimmät työpsykologiankin saralla ajankohtaiset ajattelun ulottuvuudet (11),  joista esimerkkeinä uteliaisuus, optimismi, uuteen suuntautuminen ja työn imu. Toisaalta tuomme esiin myös mahdollisia perfektionistisia taipumuksia ja virheiden välttelypyrkimyksiä.

 

Periaatteenamme on välttää ihmisten lokerointia/tyypittämistä ja auttaa yksilöitä sekä työyhteisöjä heidän omien ajattelutapojan tunnistamisessa ja kehittämisessä sekä viedä tiimejä seuraavalle tasolle tavassa ratkoa haasteita yhdessä ajattelun vahvuuksia tietoisesti hyödyntäen. Parhaimmillaan arviointimme ja lähestymistapamme on tilanteissa, joissa on tarpeellista löytää uutta ajattelua uusien tilanteiden kohtaamisessa ja toisaalta tunnistaa sellaisia estäviä/hidastavia ajattelumalleja, joiden vaikutusta halutaan vähentää. Isolta osin arviointimme voi sanoa mittavaan myös oppimisorientaatiota, sillä useat mitatut ulottuvuudet ovat aivan oppimisen ydintä. Arviointimme ei sen sijaan sovellu parhaimmalla tavalla vuorovaikutustaitojen harjoitteluun, kommunikaatiotyylien tunnistamiseen tai persoonallisuustyyppien jäsentämiseen.

 

Konseptimme on ollut käytössä lukuisissa Suomalaisissa ja kansainvälisissä suurissa organisaatioissa ja olemme vuodesta 2017 myös sertifioineet ammattilaisia käyttämään sitä omassa valmennustyössään tai vastaavasti organisaation sisällä ihmisten kehittämisen apuvälineenä. 

 

Tarjoamme Growth Mindset -sertifiointiohjelman, jonka myötä saat käyttöösi Mindset-arvioinnin yksilöille ja tiimeille sekä kehittämisen metodiikan tukimateriaaleineen. Tarjoamme lisäksi mittavan asiantuntijatuen kehittämistyösi syventämiseen.

 

Kenelle?

Organisaatioiden sisäisille kehittäjille sekä valmennusalan ja organisaatioiden kehittämisen ammattilaisille. 

Valmennuskielinä sekä englanti että suomi.

Sertioinnin sisältö ja aikataulu

Aloitus 11.5.

Prosessin aikataulu

 • Kutsukirje ja valmistautumisohjeet saapuvat viikolla 19

 • Ensimmäinen kolmen tunnin ryhmävalmennus - 11.5. klo 9:30-12:30

 • Harjoituksia ja kokeiluja, viikko 22

 • Toinen 3 tunnin ryhmävalmennus -  1.6. klo 9:00-12:00

 • Yksilöcoaching osallistujille, 11.-12.6 (sovitaan)

 • Päätösvalmennus, Q&A, oppimiskokemukset ja seremoniat, 17.6. klo 9:30-12:00

 • Yksilöcoaching osallistujille 2. kerta, viikko 33 ja 34 (sovitaan)

 

Koko prosessi toteutetaan verkossa. Käytämme Zoomia ja muita täydentäviä online-työkaluja. 

Teemat ja sisältö

 • Taustaa ja teoriaa - mistä kyse

 • Kehikot ja tutkimuslöydöksiä

 • Mindset lähestymistapana ihmisten kehittämisessä

 • kontekstit

 • Yksilö vs. organisaatio vs. kulttuuri

 • Mindset - 11 dimensiota

 • Harjoitukset arvioinnin soveltamisesta

 • Ajattelu ja käyttäytyminen eri konteksteissa

 • Harjoittelua ja omien sovellusalueiden tunnistamista

 • Tiimin tulosten tarkastelu ja tapoja työstää tuloksia

 • Mindset Assessment System

  • Työkalun läpikäynti ja profiilien tuottaminen vastaajille

 • Jokaisen omat jatkosuunnitelmat

 • Loppuseremoniat, jatkoaskeleet ja tarvittavan tuen varmistaminen

Hinta

Osallistuminen organisaatiot: 980€ + ALV 24%

Yksilöt ja yrittäjät: 580€ + ALV 24%

Lisätiedot: jukka@mindsetacademy.fi, 0405454818

bottom of page